Fastighetskvinnorna Syd

Fastighetskvinnorna Syd är ett nätverk för kvinnor i fastighetsbranschen med upptagningsområdet Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Nätverket riktar sig till kvinnor inom fastighetssektorn, till exempel fastighetsägare, fastighetsförvaltare, arkitekter, ekonomer, jurister, utvecklare och uthyrare.

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskap, liksom att ge kompetensutveckling inom branschområdet. Den sociala gemenskapen är också viktig liksom de råd och det stöd som deltagarna kan ge varandra. Ett lika viktigt syfte är att tillföra nya synsätt och ytterligare kompetens till en historiskt sett mansdominerad bransch.

Aktiviteter

Nätverket arrangerar olika aktiviteter där basen är luncher, studiebesök och studieresor både i Sverige och utomlands. Det finns två olika arbetsgrupper som planerar och samordnar. En arbetsgrupp ansvarar för luncher och kompetensutveckling och en annan för studiebesök. Nätverket arrangerar också resor med fastighetsfokus.

Om du inte är medlem i Fastighetsägarna

Det kostar inget att vara med i nätverket om du är medlem i Fastighetsägarna Syd. Om du inte är medlem betalar du en årlig deltagaravgift. Utöver den årliga deltagaravgiften är det självkostnadspris som gäller för de enskilda aktiviteterna. Detta gäller både för medlemmar och icke medlemmar i Fastighetsägarna.

Vad ingår i avgiften?

  • 9-10 lunchträffar med föreläsningar (Malmö)
  • Studiebesök och seminarier, varav minst ett studiebesök ska vara utan kostnad.
  • Inbjudningar till skräddarsydda resor med tydligt branschfokus.
  • Tillgång till ett fantastiskt nätverk som gör skillnad i branschen.

Vad kostar det?

Det kostar inget att vara med i nätverket om du är medlem i Fastighetsägarna Syd. Om du inte är medlem betalar du en årlig deltagaravgift på 1500 kr exklusive moms för att vara med på lunchträffar och andra aktiviteter.

Vill du vara med?

E-posta Anna-Karin Elfverson som är samordnare för nätverket på <anna-karin.elfverson@fastighetsagarna.se> eller ring henne på 040 35 01 77.
Uppge var och vad du arbetar med och varför du vill gå med i nätverket så återkopplar hon till dig. Uppge gärna medlemsnummer om du är medlem i Fastighetsägarna Syd.