Fastella – för kvinnor i fastighetsbranschen

Fastella är ett nätverk för kvinnor inom fastighetsbranschen i Stockholm. Nätverket vänder sig till kvinnliga fastighetsägare, fastighetsförvaltare, arkitekter, ekonomer, jurister, konsulter, utvecklare, uthyrare och andra kvinnor som arbetar med fastigheter, i såväl privat som offentlig sektor. Nätverket är även öppet för studenter som ämnar arbeta i fastighetsbranschen.

Aktiviteter

Fastella har varit verksamt sedan början av 1990-talet i Stockholm med omnejd. Nätverket arrangerar fyra till sex träffar om året med olika teman. Fastella samverkar också med systernätverk såsom Fastighetskvinnorna Syd, bland annat genom studiebesök och utlandsresor.

Följ Fastella på LinkedIn för att ta del av deras verksamhet, kommande events och andra relevanta nyheter.

Syfte

Syftet med nätverket är att ge tillfälle till utbyte av erfarenheter och kunskap, liksom att ge kompetensutveckling inom branschen. Den sociala gemenskapen är också̊ viktig liksom de råd och det stöd som deltagarna kan ge varandra. Ett lika viktigt syfte är att tillföra nya synsätt och ytterligare kompetens till en historiskt sett mansdominerad bransch.

Struktur

Fastellas styrgrupp planerar och genomför nätverkets aktiviteter på ideell basis. Fastella stöds av Fastighetsägarna Stockholm som sköter administration, inbjudningar, betalningar, medlemsregister och tillhandahåller lokal vid vissa av träffarna. Det finns inget krav på att vara medlem hos Fastighetsägarna Stockholm för att delta i nätverket.

Styrgruppen består av Anette Sand, Anni Carpelan, Annika Rosén, Eva Nygren, Mona Finnström och Viveka Wikborn.

Medlemsinformation

Årsavgift: 350 kr / år (ej momsbelagt).
Träffarna är som regel kostnadsfria.

Vill du vara med i Fastella?

Om du tillhör nätverkets målgrupp och är intresserad av att vara med i Fastella eller har frågor, kontakta Annika Rosèn