Historia

Under de sista åren av 1800-talet byggdes den äldre delen av huset med en vacker, ornamenterad fasad. Intill trevåningshuset fanns två låga enplanshus. I det ena fanns ett konditori – på samma plats som Konditori Lövet idag. På 1930-talet rev man de två små husen och byggde ett fyravåningshus på tomten. Det nya huset förbands med trevåningshuset genom en portgång som löper genom hela huset. Trevåningshuset fick ytterligare en våning och den gamla, ornamenterade fasaden ersattes med den som vi idag ser från Stortorget.

1939 stod det nya huset klart med en enhetlig röd tegelfasad med gulfärgat Österlensbruk som fog mellan tegelstenarna. Den släta fasaden utan utsmyckningar, de raka och strikta balkongerna bär spår av funktionalismen som då låg i tiden. Fasadens enda utsmyckning utgörs av de många fönstren.

På fasaden mot gården kan man fortfarande se skiljelinjer i murningen som vittnar om hur det gamla huset fogats samman med det nya. Gårdshusen som vette mot Goodtemplaregatan revs på 1980-talet för att lämna plats åt en bilparkering. Då fick även bageriet ett helt nytt kök som byggdes i anslutning till ett av de gamla gårdshusen. Fram till dess hade det funnits olika typer av industriverksamheter på gården, t ex hade AM-Tryck sina lokaler där.

De två tidsepokerna kan man också spåra i trapphuset. I den äldre delen finns de
ca 3 meter höga, gamla spegeldörrarna i trä kvar, några även med råglas. I den nyare delen satte man in mindre och helt släta funkis-dörrar.

Lägenheterna och lokalerna vittnar dock inte så mycket om funktionalismen. Högt i tak, stukaturer, kakelugnar och fiskbensparkett hör snarare till den gamla tiden, liksom höga fönster och balkongdörrar med stort ljusinsläpp.

I fastigheten finns butiker, kontorslokaler, skönhetssalonger och sex bostadslägenheter (den minsta på 90 kvm).